Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K placení daně z nemovitostí v roce 2008

25/04/08
smf

Jak letos bude probíhat rozesílání daňových složenek pro platby daně z nemovitostí? Zdroj: Česká daňová správa

  

query: update data set data_viewcount=data_viewcount+1 where data_id=188325 0.002683 sec

Rozesílání daňových složenek pro platby daně z nemovitostí v roce 2008  
Jak letos bude probíhat rozesílání daňových složenek pro platby daně z nemovitostí?

 Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 bude daňová správa využívat nový způsob zpracování a distribuce daňových složenek pro platby daně z nemovitostí. Ve většině případů budou daňové složenky zpracovávány centrálně podle územní působnosti jednotlivých finančních ředitelství a rozesílány daňovým subjektům hromadně prostřednictvím dodavatelské firmy, nikoli jednotlivými finančními úřady. Vzhledem k tomu je možné, že daňoví poplatníci obdrží daňovou složenku v pozdějších termínech, než-li byli zvyklí v předchozích letech.

21.4.2008 query: select top 1 source_title from source where source_id=195 0.009375 sec query: select top 1 source_url from source where source_id=195 0.0085759999999999 sec , Zdroj: Česká daňová správa