Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

07/04/08
smf

Přehled informací ze SZIF. zdroj: www.szif.cz
 

V příloze uvádíme konečný přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci PRV předložených v rámci 3.kola příjmu Žádostí o dotaci. Aktualizováno po ukončení kola příjmu žádostí (28.3.2008 – pouze pro podopatření II.2.4.1. záměr a).
V souladu s nařízením Rady (ES) č.248/2008 ze dne 17. března 2008 byla od 1.4.2008 všem členským státům EU zvýšena vnitrostátní kvóta pro mléko o 2% .