Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Diversifikační podpora

17/04/08
smf

Více než 11 milionů eur si rozdělí bývalí pěstitelé cukrové řepy, dodavatelé podniku Eastern Sugar ČR, a.s., který odevzdal svou kvótu cukru Evropské komisi. Zdroj: www.mze.cz
 

V Praze 16. dubna 2008
 
 
Vláda schválila diversifikační podporu pro české pěstitele
 za odevzdanou cukerní kvótu
 
Více než 11 milionů eur si rozdělí bývalí pěstitelé cukrové řepy, dodavatelé podniku Eastern Sugar ČR, a.s., který odevzdal svou kvótu cukru Evropské komisi. Peníze jsou určeny pěstitelům na podporu změny podnikání prostřednictvím nákupu moderních zemědělských strojů. Nařízení vlády o poskytování podmínek podpory na středečním zasedání schválil kabinet.
 
Evropská komise finančně podporuje odevzdání produkčních kvót v odvětví cukru v rámci reformy Společné zemědělské politiky. V případě České republiky to znamená, že zhruba 140 pěstitelů řepy smluvně vázaných dodávkami do cukrovarnického podniku Eastern Sugar ČR, a.s., má nárok na diversifikační podporu v celkové výši 11 220 770, 83 EUR.
 
„Předmětem podpory bude nákup zemědělských strojů, které budou maximálně šetrné k životnímu prostředí. Smyslem je motivovat dotčené pěstitele cukrové řepy k přechodu na produkci cukrovky pro technické účely a k pěstování alternativních plodin. Příjemce obdrží částku odpovídající čtyřiceti procentům  pořizovací ceny nově zakoupeného zemědělského stroje. Podpora za jednu tunu smluvní cukrovky pěstiteli bude činit přibližně 17,2 EUR, vysvětlil ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Stroje byly podle ministra vytipovány ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky na základě diskuze se zástupci svazů pěstitelů cukrové řepy. Využití podpory bude mít příznivý dopad na životní prostředí, protože nové zemědělské stroje budou ekologicky šetrnější než stroje starší. 
 
Režim diverzifikační podpory bude administrovat Státní zemědělský intervenční fond.
Zdroj: www.mze.cz