Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zpravodajstvi z PRV

03/03/08
smf

Informace pro žadatele/příjemce dotace pro třetí kolo příjmu Žádostí o dotaci.Zdroj: www.szif.cz
 

Informace pro žadatele/příjemce dotace pro třetí
kolo příjmu Žádostí o dotaci
Pro třetí kolo příjmu Žádostí o dotaci na projekty programu rozvoje venkova ČR na
období 2007 – 2013 se jako sazebník cen pro stanovení výše způsobilých výdajů
stavebních prácí může použít jak katalog stavebních prací
katalog stavebních prací

URS Praha ,a.s., tak iRTS, a.s., Brno.

V rámci věcného plnění ze strany žadatele nelze nárokovat činnosti, které nejsou
uvedeny v katalogu stavebních prací.
Ing. Renata Kučerová
ředitelka odboru kontrol
projektových opatření RV