Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Prognóza ohrožení množitelských porostů brambor náletem mšic v  sezóně 2008

17/03/08