Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Podpory  z Fondu ASEKOL

20/03/08
smf

Posláním a účelem Fondu je finanční podpora neziskovým a veřejně prospěšným projektům týkajícím se zpětného odběru a recyklace elektrozařízení, jakož i zvýšení celkové efektivity systému zpětného odběru elektrozařízení. Autor: Mgr. Pavel Drahovzal, www.smocr.cz
 

Poskytování finančních podpor z Fondu ASEKOL
Posláním a účelem Fondu je finanční podpora neziskovým a veřejně prospěšným projektům týkajícím se zpětného odběru a recyklace elektrozařízení, jakož i zvýšení celkové efektivity systému zpětného odběru elektrozařízení.
 
Tématické zadání – jarní kolo 2008 byl v letošním roce rozdělen do tří programů:
1) Intenzita
2) Rekonstrukce
3) Osvěta
Podmínky pro podávání žádostí v rámci jednotlivých tématických zadání naleznete zde. Žadateli mohou být obce, svazky obcí, kraje.
Přihlášky do Grantového řízení se podávají na formuláři, který je  k dispozici zde a vyplněnou přihlášku je nutno podat do 15.4.2008 do 12 hodin.
O přidělení prostředků na základě žádostí rozhoduje Rada fondu, zřízené podle Statutu Fondu ASEKOL.
Více informací naleznete na www.asekol.cz.
 
Mgr. Pavel Drahovzal
legislativně-právní oddělení