Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Novela přináší pozitivní změny v podmínkách agroenvironmentálních opatření

26/03/08