Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 228/2008

19/03/08
smf

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 228/2008 ze dne 13. března 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 595/2004, pokud jde o intenzitu kontrol dodávek a přímého prodeje mléka.