Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kritika subvencování výroby biopaliv

31/03/08
smf

Vedoucí představitel potravinářské firmy Nestlé vznesl tvrdou kritiku poskytování subvencí produkci obnovitelných zdrojů energie. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Kritika subvencování výroby biopaliv
Vedoucí představitel potravinářské firmy Nestlé vznesl tvrdou kritiku poskytování subvencí produkci obnovitelných zdrojů energie.  
Peter Brabeck, šéf největšího světového potravinářského koncernu Nestlé, varoval ve svém prohlášení před katastrofálními následky plánovaného subvencování produkce biopaliv pro výrobu potravin. „Pokud se plně dostojí plánovanému závazku, že by se měl v roce 2020 zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové stále stoupající spotřebě energie o 20 procent, potom bychom neměli co jíst“, uvedl Brabeck.
 
„Je nezodpovědné a morálně neakceptovatelné, že by měly být vyplaceny vysoké subvence na to, aby se vyrobily z biomasy pohonné hmoty“, konstatoval Brabeck a označil tyto snahy za „politické šílenství“. Jen v samotných Spojených státech bylo v uplynulém roce zpracováno na biolíh 138 milionů tun kukuřice, které nyní chybějí v potravinářské produkci a mají negativní vliv na růst cen sóji a pšenice. Stejně tak došlo i k výraznému omezení celkové výměry zemědělsky využívaných osevních ploch. Dá se očekávat také zhoršení zásobování vodou, protože se při výrobě jednoho litru bioetanolu spotřebuje 4000 litrů vody.   
 
Nestlé-Chef kritisiert Bioenergiepolitik.[cit. 2008-03-26],