Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Biopaliva v zemědělství

28/03/08
smf

Produkce biopaliv a jejich využití v zemědělství, biopaliva pro pohon traktorů. Problematika jejich produkce s ohledem na životní prostředí. Autor : Ing. Milan Šťastný , zdroj: www.agronavigator.cz
 

Biopaliva v zemědělství

Produkce biopaliv a jejich využití v zemědělství, biopaliva pro pohon traktorů. Problematika jejich produkce s ohledem na životní prostředí.
Očekává se vyčerpání zdrojů fosilních paliv, proto lidstvo za ně hledá náhradu. Současně chce odstranit nebo alespoň omezit závislost vyspělých zemí na nejistých režimech ve státech s těžbou ropy a částečně i řešit problémy s nadprodukcí některých zemědělských plodin. Produkce biopaliv má rovněž poskytnout pracovní příležitosti, omezit emise skleníkových plynů a využívat nadbytek biomasy produkované rostlinnou výrobou a pro výrobu bioplynu využívat exkrementy hospodářských zvířat. Současně je třeba postupovat velice uvážlivě k jejich produkci, protože ukvapený přechod na biopaliva by mohl mít nepříznivé dopady na existenci a životní prostředí lidstva. Zdá se, že nejvýhodnějším a také nejlevnějším řešením je využívání biopaliv k produkci tepla a k přeměně energie a pro omezování emisí skleníkových plynů než na palivo. Pod biopalivy se většinou rozumí především bioetanol a metylestery mastných kyselin, zejména řepkového oleje. Velké naděje se kladou na biopaliva tzv. druhé generace. Tato biopaliva jsou mnohem vhodnější než stávající biopaliva první generace zejména díky nižším nákladům, lepší bilanci skleníkových plynů, obsažené energii a lepší kvalitě. Navíc je při jejich výrobě možné jako surovinu využívat podstatně širší spektrum biomasy nekonkurující výrobě potravin.
Bližší informace podává informační přehled