Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Spolupráce kraje s Lesy ČR

20/02/08
smf

Vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek se sešel s generálním ředitelem Lesů ČR Jiřím Novákem. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Spolupráce kraje s Lesy ČR
(18.2.2008)

Vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek se sešel s generálním ředitelem Lesů ČR Jiřím Novákem. Jednání se společně s vicehejtmanem zúčastnili také radní Pardubického kraje Miloslav Macela a Petr Šilar a krajská inspektorka českých lesů Ing. Neznajová. Nový ředitel potěšil všechny slibem dobré spolupráce s Pardubickým krajem, konkrétně bylo dohodnuta koordinace a majetkové vypořádání v projektu využití vojenských opevnění na Králicku.
„Tyto objekty by mohly být renovovány a využity pro cestovní ruch,“ řekl vicehejtman Roman Línek a dodal: „Dále byly projednány projekty v rámci protipovodňových opatření. Zde panuje velmi dobrá spolupráce mezi krajem a Lesy ČR a také v oblasti spolupráce na programu „Lesy 2000“. Tento projekt  nabízí finanční spoluúčast i jiným subjektům, např. školám či ochráncům přírody na budování  cyklostezek, odpočívadel, obnovy studánek apod.“
Ředitel Novák na závěr jednání přislíbil i finanční spoluúčast lesů ČR na realizaci Smetanovy Litomyšle.