Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Resortní priority českého předsednictví

28/02/08
smf

Resortní priority českého předsednictví se projednávaly na nejvyšší bruselské úrovni .Zdroj: www.mze.cz
 

Brusel, 27. února 2008
 
 
Resortní priority českého předsednictví se projednávaly na nejvyšší bruselské úrovni
 
 
Reforma Společné zemědělské politiky a budoucí podoba přímých plateb, politika rozvoje venkova a redefinice tzv. méně příznivých oblastí a v neposlední řadě revize politiky kvality potravin a zemědělských produktů – takové jsou rámcové priority resortu zemědělství pro české předsednictví v prvním pololetí roku 2009. Priority prezentoval dnes v Bruselu komisařce Mariann Fischer-Boel ministr zemědělství Petr Gandalovič. Jednání vedl ministr také s dalšími klíčovými postavami bruselských struktur a odstartoval tak sérii setkávání, která ČR pomohou úspěšně a efektivně zvládnout předsednickou roli.
 
V případě, že se za francouzského předsednictví nepodaří uzavřít projednávání tzv. Health Checku, tj. debatu o prověrce funkčnosti Společné zemědělské politiky, tato jednání se protáhnou do českého předsednictví a jejich dokončení bude naším prvořadým úkolem. Tato debata bude zahrnovat změny v systému přímých plateb, ve způsobu, jakým chce Unie přesouvat prostředky z I. do II. pilíře a další. “S tím souvisí budoucí podoba přímých plateb. Nesouhlasíme s návrhy typu degresivity přímých plateb, protože by měly dopad jen na některé členské státy podle velikostní struktury podniků. Podporujeme přesun prostředků ve prospěch rozvoje venkova.  České předsednictví se bude snažit sjednotit systém poskytování přímých plateb pro všechny členské státy a prosadit model na bázi jednotné platby na plochu zvané SAPS,“ vysvětlil ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Další prioritou českého PRES je politika rozvoje venkova, v níž máme bohaté zkušenosti a jsme leadery v rámci unie, už proto, že nám byl Program rozvoje venkova schválen společně se Švédskem jako vůbec prvním členským státům. V této oblasti se budeme zasazovat o zkvalitnění života na venkově a zajištění ekonomické soběstačnosti venkovských oblastí. Jednou z našich priorit bude také nové vymezení tzv. méně příznivých oblastí (LFA), kde chceme stanovit metodiku měření přírodního znevýhodnění v jednotlivých zemích a sjednotit ukazatele, které LFA vymezují. „Čtvrtou, neméně důležitou, prioritní oblastí je politika kvality zemědělských produktů a potravin. Ve spolupráci s Evropskou komisí chceme zahájit debatu o revizi této politiky s cílem posílit konkurenceschopnost evropské produkce a zefektivnit ochranu kvalitních výrobků,“ dodal 1. náměstek ministra Ivo Hlaváč.
 
Ministr Gandalovič při setkání s komisařkou Mariann Fischer Boel zdůraznil zájem na úzké spolupráci předsednictví s EK např. při pořádání odborných konferencí.
 
Dále ministr jednal s předsedy výborů Evropského parlamentu pro životní prostředí, Miloslavem Ouzkým, a pro zemědělství a rozvoj venkova, Neilem Parishem, o budoucí spolupráci, reformách SZP a dalších aktuálních tématech. Debata s Miloslavem Ouzkým byla věnována také potravinářské problematice. S Neilem Parishem nalezl ministr shodu v řadě otázek týkajících se reforem SZP, zejména pokud jde o omezování plateb podle velikosti farem, a diskutovali budoucí intenzivní spolupráci s ohledem na stoupající význam EP, který by měla posílit Lisabonská smlouva. Dále se ministr Gandalovič setkal s generálním tajemníkem evropské organizace zemědělců COPA-COGECA Pekka Pesonenem. Jednání se zaměřila opět především na problematiku Health Checku. Členy této organizace jsou i české nevládní zemědělské organizace.
 
 
Petr Vorlíček
Tiskový mluvčí MZe ,zdroj: www.mze.cz

Zařazeno v Aktuality, Informace z ČR