Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

První schválené  projekty v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod

29/02/08
smf

Výbor regionální rady NUTS 2 Severovýchod na své jednání 25. února 2008 v Liberci schválil financování prvních projektů z Regionálního operačního programu (ROP) Severovýchod. Dva z podpořených projektů jsou z Pardubického kraje. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Regionální rada rozhodla o financování prvních projektů v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod
(25.2.2008)

Výbor regionální rady NUTS 2 Severovýchod na své jednání 25. února 2008 v Liberci schválil financování prvních projektů z Regionálního operačního programu (ROP) Severovýchod. Dva z podpořených projektů jsou z Pardubického kraje.
 „Jedná se o velké projekty v celkovém objemu nákladů cca 416 mil. Kč, které byly podány na základě výzvy v listopadu loňského roku. Oba projekty jsou zaměřeny na oblast podpory pro rozvoj regionální silniční a dopravní infrastruktury. Realizovány by měly být ještě v letošním roce,“ popsal projekty vicehejtman Pardubického kraje a místopředseda regionální rady Roman Línek a dále je konkretizuje: „Projekt Modernizace silnice II/315 Lanškroun – Tatenice dosahuje výše investice více než 200 milionů korun, z toho cca 184 mil. Kč je z prostředků Evropské unie. Jedná se o desetikilometrový úsek silnice zahrnující také 4 mostní objekty (v obcích Sázava, Lubník a Tatenice) a nábřežní zeď v Tatenicích. Projekt Modernizace silnice II/322 – obchvat Chvaletic představuje téměř čtyřkilometrový úsek modernizované silnice včetně obchvatu Chvaletic, zahrnující kromě vlastní silnice také křižovatky, podchod pro pěší u železniční zastávky, 5 propustků, protihlukové stěny a vyvolané přeložky inženýrských sítí. Na projektu ve výši cca 184 mil. Kč se částkou 169 mil. Kč bude podílet Evropská unie.“
Tímto rozhodnutím přidělování evropských finančních prostředků v rámci ROP nekončí. O balíku projektů z oblasti rozvoje obcí a měst bude regionální rada rozhodovat v červnu letošního roku.