Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

24/02/08

Jedna ze změn, kterou přinesla novela zákona o zaměstnanosti, se týká úpravy příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením  
22.1.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jedna ze změn, kterou přinesla novela zákona o zaměstnanosti, se týká úpravy příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
V § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,  se nově stanoví poskytovat příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve výši skutečně vynaložených mzdových nákladů na zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance.
Pro zamezení zneužívání tohoto příspěvku se stanoví jeho maximální výši rozdílně pro osoby s těžším zdravotním postižením  9 000 Kč (podle předchozí právní úpravy činila měsíční výše příspěvku 0,66 násobku průměrné mzdy, tj. částku 12 959,10 Kč) a pro ostatní osoby se zdravotním postižením částku 6 500 Kč (podle předchozí právní úpravy činila měsíční výše příspěvku 0,33 násobku průměrné mzdy, tj. částku 6 479,55 Kč).
Novela zákona o zaměstnanosti nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2008. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením se poskytuje čtvrtletně zpětně, tj. za 4. čtvrtletí roku 2007 se bude poskytovat již za účinnosti nové právní úpravy. V přechodném  ustanovení se proto jednoznačně stanoví, že poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za čtvrté kalendářní čtvrtletí roku 2007 bude řídit dosavadní právní úpravou, tj. právními předpisy účinnými ke dni 31. 12. 2007.