Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Přehled schválených Žádostí

26/02/08
smf

Přehled schválených Žádostí o dotaci Programu rozvoje venkova (osa III) – 1. kolo příjmu žádostí. Zdroj: www.szif.cz
 

AGRO Liboměřice a.s.  – Bioplynová stanice – dotace 21 908 920 Kč

Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl  – Bioplynová stanice Litomyšl a skladovací kapacity – dotace 33 750 000 Kč

Zařazeno v Dotace, Zemědělství