Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Polepší si chovatelé masného skotu ?

04/02/08
smf

Pokud bude schválen návrh doplňkových přímých plateb v takové podobě jako je nyní, mohou se chovatelé masného skotu těšit na vyšší dotace než tomu bylo v minulém roce. Zdroj: ČSCHMS, 01.02.2008

Chovatelé masného skotu si polepší
Pokud bude schválen návrh doplňkových přímých plateb v takové podobě jako je nyní, mohou se chovatelé masného skotu těšit na vyšší dotace než tomu bylo v minulém roce.
Návrh pro letošní rok totiž počítá s tím, že platba na masný skot bude v podstatě rozdělena do dvou částí. První část bude z peněz, které jsou určeny chovatelům všech přežvýkavců bez rozdílu plemen dle stavu zvířat k 31.3.2007 (nejedná se skutečně o překlep) To znamená, že finanční prostředky budou vyplaceny i těm zemědělcům, kteří již skot nechovají. O druhou část peněž však budou moci žádat pouze chovatelé, kteří svůj skot chovají systémem bez tržní produkce mléka. Ti budou totiž moci podat žádost na krávy masných plemen skotu, které však musí mít v držení minimálně v období od 1. do 31.7.2008 s tím, že oprávněnost požadavku musí prokázat doručením sestavy z ústřední evidence nejpozději do 30.9. Nárok na tyto finanční prostředky však budou pouze chovatelé, kteří v systému BTPM chovají plemena, která jsou z hlediska evropské legislativy považována za masná, resp. nejsou dojná. V Českých podmínkách to znamená, že z plateb budou vyloučena všechna zvířata s příznakem „D“ (dojný systém pro z hlediska mléčných kvót) a krávy s vyšším podílem holštýnského plemene než je 50 %.
Obálka financí ze které se bude skot podporovat zůstane zhruba na stejné výši jako tomu bylo v loňském roce. Rozdílný však bude poměr vyplácených peněž mezi všechny přežvýkavce a skot BTPM. Ten bude pro přežvýkavce zhruba ve výši 75 % a 25 % z celkové obálky bude vyčleněno pro skot BTPM. Ve finančním vyjádření by to hrubým odhadem znamenalo, že chovatel skotu v dojných podmínkách obdrží cca 1900 Kč/VDJ zatímco chovatelé masného skotu by měli dostávat něco přes 3000 Kč/VDJ (dle odhadů AK dokonce v rozpětí 3500 – 4000 Kč). Tento odhad je však velmi předběžný, berte jej proto čistě pouze informativně.
Takto zvolený systém reaguje na nové principy EU dle kterých musí Česká republika finanční prostředky vyplácet. Z hlediska optimalizace podpory chovu skotu je tento způsob jediným efektivním řešením, který umožní vyčerpat finance v maximální možné míře. Pokud by se totiž zvolil model výplaty peněz např. dle porážkových prémií či prémiových práv apod., znamenalo by to z hlediska celkového objemu peněz, které do tohoto sektoru mohou jít, přímou ztrátu, neboť bychom díky nízkým porážkám nebyli schopni vymezené prostředky vyčerpat a ty už zpětně nejde mezi ostatní komodity přerozdělit.

Zdroj: ČSCHMS, 01.02.2008