Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 133/2008

20/02/08
smf

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 133/2008 ze dne 14. února 2008 o dovozech čistokrevného plemenného skotu ze třetích zemí a o poskytování vývozních náhrad pro tato zvířata (kodifikované znění)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 133/2008 ze dne 14. února 2008 o dovozech čistokrevného plemenného skotu ze třetích zemí a o poskytování vývozních náhrad pro tato zvířata (kodifikované znění)