Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Metodické výklady pro opatření v rámci PRV

22/02/08
smf

MZe zveřejnilo znění aktuálních Metodických výkladů preferenčních kritérií a dalších podmínek pro třetí kolo příjmu Žádostí o dotaci z PRV. Zdroj: www.mze.cz
 

Metodické výklady pro opatření v rámci PRV

Ministerstvo zemědělství  zveřejnilo znění aktuálních Metodických výkladů preferenčních kritérií a dalších podmínek pro třetí kolo příjmu Žádostí o dotaci pro podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků, opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců a III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy