Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Důležité údaje pro pojistné na sociální zabezpečení 2008

03/02/08
smf

Přehled důležitých údajů pro pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2008. Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Důležité údaje pro pojistné na sociální zabezpečení 2008

  
Přehled důležitých údajů pro pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2008 shrnuje následující tabulka.28.1.2008,  Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

 Pojistné na sociální zabezpečení
Organizace
Zaměstnanec
Podíl z měsíčního vyměřovacího základu na:
 • důchodové pojištění
 • státní politiku zaměstnanosti
 • nemocenské pojištění
 
21,5 %
1,2 %
3,3 %
 
6,5 %
0,4 %
1,1 %
Maximální vyměřovací základ
(48násobek průměrné mzdy)
1 034 880 Kč
Částka pravděpodobného příjmu pro stanovení výše pojistného (při nedostatku podkladů)
30 075 Kč
Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění
(28 % z minimálního vyměřovacího základu 10 000 Kč)
2 800 Kč
Pojistné osob samostatně výdělečně činných
Procento pojistného na:
 • důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti
 • nemocenské pojištění (dobrovolné)
 
29, 6 %
4,4 %
Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost
51 744 Kč
Před podáním Přehledu za rok 2007
hlavní
vedlejší*
Měsíční vyměřovací základ
minimální (50 % z poloviny průměrné mzdy)
5 035 Kč
2 014 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění
(29,6 % vyměřovacího základu)
minimálně
1 491 Kč
597 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění
(4,4 % z vyměřovacího základu)
minimálně
222 Kč
89 Kč
Po podání Přehledu za rok 2007 nebo při zahájení činnosti v roce 2008
Měsíční vyměřovací základ (50 % rozdílu mezi příjmy a výdaji)
 • minimální (z poloviny průměrné mzdy)
 • maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)
 
5 390 Kč
86 240 Kč
2 156 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,6 % vyměřovacího základu)
 • minimální
 • maximální
 
1 596 Kč
25 528 Kč
639 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (4,4 % z vyměřovacího základu)
 • minimální
 • maximální
 
238 Kč
3 795 Kč
95 Kč