Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Biopaliva a spotřební daň

26/02/08
smf

Čistá a vysokoprocentní biopaliva mají být od roku 2009 osvobozena od spotřební daně . Zdroj: www.mze.cz
 

Čistá a vysokoprocentní biopaliva mají být od roku 2009 osvobozena od spotřební daně
 
Víceletý program uplatnění biopaliv v dopravě, který dnes na vládě předložil ministr zemědělství Petr Gandalovič, počítá po roce 2009 s úlevou nebo osvobozením od spotřební daně z minerálních olejů u čistých biopaliv a jejich vysokoprocentních směsí podle obsahu biosložky. Daňové zvýhodnění má zvednout poptávku po biopalivech, aby země byla schopna splnit cíle Evropské unie.
 
Program počítá s podporou základních biopaliv, která jsou v Česku nyní využívána. Jde zejména o metylester řepkového oleje (MEŘO) a bioetanol. Obě paliva jsou v malém množství povinně přimíchávána do konvenčních paliv, v tomto případě se ale s osvobozením nepočítá. Nulová sazba daně by se týkala pouze paliv s vyšším obsahem biosložky.
 
„V období platnosti Programu, což je standardně šest let od schválení Komisí, hlavní cílovou skupinou podporovaných biopaliv zůstanou vysokoprocentní nebo čistá biopaliva první generace. Postupně se počítá s významnějším rozšířením biopaliv druhé generace – nejspíš od roku 2011 nebo 12 – která nejsou vyráběna z potravinářských komodit. Česká republika se bude orientovat v závislosti na dostupných technologiích právě na produkci biopaliv vyráběných z nepotravinářských komodit,“ vysvětluje ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Vzhledem k tomu, že výroba biopaliv a tedy i výroba pohonných hmot s vyšší koncentrací biopaliv je nákladnější než výroba klasických fosilních paliv, je nutné tato paliva finančně zvýhodnit tak, aby byla zajištěna jejich konkurenceschopnost na trhu. „Při započtení všech daňových výnosů, vznikajících při výrobě biopaliv, a úspor ve státním rozpočtu, které s výrobou biopaliv souvisejí, bude bilance dopadu na rozpočet kladná. Prokázalo se to i v jiných státech například v Německu,“ dodává ministr Gandalovič.
 
„Po schválení vypracovaného víceletého programu bude jeho kompletní znění odesláno k notifikaci Evropské komisi, až poté se přistoupí k samotné realizaci programu. Vzhledem k tomu, že se jedná o daňovou podporu je notifikací pověřeno Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem financí,“ doplňuje 1. náměstek ministra Ivo Hlaváč.
 
Energeticko-klimatický balíček, který v lednu představila Evropská komise, počítá s desetiprocentním podílem biopaliv v pohonných hmotách v roce 2020. Někteří odborníci ale tvrdí, že biopaliva zvyšují ceny potravin. Experti si proto hodně slibují právě od druhé generace biopaliv z nepotravinových plodin, například biologického odpadu, některých travin a rychle rostoucích dřevin.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe