Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Změny v zákoně o DPH od 1. ledna 2008

10/01/08

Představme si změny týkající se snížené sazby daně, určení platné sazby DPH, závazného posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně.

Změny v zákoně o DPH od 1. ledna 2008  
26.11.2007, Zdroj: Ministerstvo financí
Představme si změny týkající se snížené sazby daně, určení platné sazby DPH, závazného posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně.
Od 1. 1. 2008 se mění snížená sazba daně z 5 % na 9 %, tato změna se dotýká § 37 odst. 1, § 37 odst. 2 , § 38 odst. 4 a § 47 odst. 1 písm. b) zákona o DPH.
V § 47 odst. 1 je doplněn text, který stanovuje, že u zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná v den vzniku povinnosti přiznat daň, tj. sazba platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo v případě přijetí platby před datem uskutečnění zdanitelného plnění ke dni přijetí platby.
Nový § 47a umožňuje od 1. 1. 2008, aby jakákoliv osoba požádala o závazné posouzení správné sazby DPH, závazné posouzení bude vydávat ministerstvo financí a bude zpoplatněno částkou 10 000 Kč.