Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zemědělský poradce ve stáji I. – dojnice

23/01/08
smf

V úvodních kapitolách této publikace je jakýsi výčet postřehů, chyb, poznámek, podle kterého se dá ohodnotit stupeň pohody krav. Zdroj:  VÚŽV v.v.i., Praha-Uhříněves

Zemědělský poradce ve stáji I. dojnice

Ustájené dojnice nám možná něco sdělují, ale my neznáme jejich řeč. Možná, že se budou pozornému čtenáři hodit některé „věty“ kraví znakové řeči sdělující, že něco je s nimi v nepořádku, že se cítí v nepohodě. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves. ISBN: 978-80-86454-86-3
V úvodních kapitolách této publikace je jakýsi výčet postřehů, chyb, poznámek, podle kterého se dá ohodnotit stupeň pohody krav. Je to zobecnění toho, co je podrobně rozpracováno v dalších kapitolách. Ale přesto každému chovateli a poradci doporučujeme k prostudování i tuto část. Možná, že pozná již zde, co dělá nikoliv nejlépe. Tento úvodní výčet je sestaven na základě informací od předních chovatelů, výzkumníků – technologů, etologů, ostatních specialistů a konzulentů.
 VÚŽV v.v.i. Praha -Uhříněves