Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zemědělská škola centrem vzdělávání

25/01/08
smf

Zemědělská škola se školním statkem v Chrudimi je jedním ze dvou pilířů zemědělského školství v Pardubickém kraji. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Zemědělská škola centrem vzdělávání
(23.1.2008)

Střední zemědělskou školu v Chrudimi navštívila ve středu 23. ledna 2008 radní Pardubického kraje zodpovědná za školství Marie Málková. Zajímala se o současný stav školy i plány do budoucna – třeba v rozvoji školního statku či v modernizaci výuky.
„Zemědělské školství je nedílnou a velmi důležitou součástí vzdělávací nabídky v našem kraji a stále více nabývá na významu. Již samotné vyučované obory na zemědělských školách jako je Ekologie a ochrana krajiny, Rostlinolékařství, Agropodnikání či Správa ochrany životního prostředí, kterou nabízí chrudimská Vyšší odborná škola, hodně napovídají,“ konstatovala Marie Málková.
Konkrétně zemědělská škola se školním statkem v Chrudimi je jedním ze dvou pilířů zemědělského školství v Pardubickém kraji. Škola a statek budou napříště fungovat také jako centrum vzdělávání se zaměřením na rostlinou výrobu. To bude nabízet možnost vzdělávání nejen žákům ze základních škol, ale například i zemědělské, ale i laické veřejnosti. Rozhodně bude mít uplatnění v celé oblasti Chrudimska. Stejně tak Střední zemědělská škola a školní statek v Lanškouně, kde bude vzdělávací centrum zaměřené na živočišnou výrobu.
„S ředitelem školy ing. Valáškem a zástupcem ředitele pro školní statek ing. Hrubým jsme proto projednávali další záměr rozvoje školního statku, potřebnou modernizaci výuky i zázemí, které je velmi důležité,“ dodala Málková, která si spolupráci školy a kraje pochvaluje: „Je vidět, že vedení školy má skutečný zájem o rozvoj a prosperitu školy, velmi dobře zvládá i ekonomiku provozu. Těší mně samozřejmě i to, že zájem o školu se stále zvyšuje.“