Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ubytovací služby po daňové reformě 2008

31/01/08

Ubytovací služby i po Novém roce budou zdaňovány sníženou sazbou DPH, tedy 9% sazbou.

Ubytovací služby po daňové reformě 2008  
20.12.2007, Ing. Dana Langerová
Ubytovací služby i po Novém roce budou zdaňovány sníženou sazbou DPH, tedy 9% sazbou.

Dotaz:
Provozujeme penzion, kde poskytujeme snídaně. Dosud uplatňujeme 5% sazbu DPH.

Můžete mi prosím sdělit, zda od 1. 1. 2008 zůstanou ubytovací služby včetně snídaní v 9% sazbě nebo již přecházejí do 19% DPH.

Odpověď:

Dle současného znění ZDPH podléhá poskytování ubytovacích služeb zařazených v SKP 55 dle přílohy č. 2 k ZDPH snížené sazbě daně, tj. nyní 5 %. Za služby ubytovací lze považovat i služby s ubytováním související zahrnuté v ceně ubytování. Pokud je tedy součástí ubytovací služby i snídaně a je zahrnuta v ceně ubytování, uplatní se u celého poskytovaného plnění snížená sazba daně.
Změna ZDPH, která vstoupí v platnost od 1. 1. 2008, přináší změnu výše snížené sazby z 5 na 9 %. Jelikož i po této změně ZDPH zůstávají v příloze č. 2, tedy v seznamu služeb podléhajících snížené sazbě daně, ubytovací služby zařazené v SKP 55 (a také zůstává odkaz na Standardní klasifikaci produkce platnou k 1. lednu 2003), bude při jejich poskytování nadále uplatňována snížená, avšak již 9% sazba daně.