Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Těžší selata prospívají lépe

02/01/08
smf

Mezi porodní a porážkovou hmotností prasat existuje významná korelace. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Těžší selata prospívají lépe

Mezi porodní a porážkovou hmotností prasat existuje významná korelace.
Selata s vyšší porodní hmotností vykazují ve všech úsecích života vyšší denní přírůstky živé hmotnosti v porovnání s lehčími vrstevníky. K těmto závěrům dospěli nizozemští vědci z Animal Science Group Wageningen. V průběhu výzkumu byl sledován průběh života celkem 33 000 selat. Zvířata byla po porodu rozdělena do jednotlivých hmotnostních tříd – od 0,9 kg až po 1,80 kg. Kromě přírůstků vědci sledovali také příčiny úhynu a nedostatky jednotlivých selat. Nečekaně vysoká korelace byla pozorována mezi porodní a porážkovou hmotností prasat.

Zařazeno v Živočišná výroba