Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Studie potvrdila jižní variantu rychlostní silnice R35

24/01/08
smf

Ve středu 23. ledna 2008 prezentovala firma Sudop Praha, a.s. studii, kterou jí zadalo Zastupitelstvo Pardubického kraje a která měla prověřit nejoptimálnější trasování rychlostní silnice R35 v úseku Zámrsk – Dětřichov u Moravské Třebové. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Studie potvrdila jižní variantu rychlostní silnice R35
(23.1.2008)

Ve středu 23. ledna 2008 prezentovala firma Sudop Praha, a.s. studii, kterou jí zadalo Zastupitelstvo Pardubického kraje a která měla prověřit nejoptimálnější trasování rychlostní silnice R35 v úseku Zámrsk – Dětřichov u Moravské Třebové. Toto prověřování části již v územním plánu schválené komunikace bylo posledním krokem ke stabilizaci trasování. Pokud se se studií ztotožní i zastupitelé, bude mocí být příprava R35 zahájena už letos. Ministr dopravy již před časem na tyto práce slíbil finanční prostředky.
„Studie byla jakýmsi auditem posledního rozhodnutí krajského zastupitelstva, které vloni v územním plánu schválilo trasování tzv. jižní variantou. Po zvážení všech možných kritérií se ukázalo, že tato varianta je opravdu nejoptimálnějším řešením vedení koridoru R35,“ řekl vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek.
Dopravní studie byla multikriteriální, tzn. že trasování bylo posuzováno podle čtyř kritérií: technická a dopravně inženýrská kritéria, územně technická kritéria, ekonomická a legislativní kritéria a kritéria vlivu na životní prostředí a obyvatelstvo. Právě poslední kritérium bylo pro závěrečný výsledek nejdůležitější.
„Podle těchto kritérií firma posuzovala celkem 14 různých kombinací, které zahrnovaly původní severní a jižní trasy a také jejich různá propojení. Studie řešila také přivaděče a mimoúrovňová křížení. Vše bylo samozřejmě konzultováno i s obcemi a občanskými sdruženími,“ upřesnil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Ivo Toman. Právě mimoúrovňová křížení a trasování přivaděčů směrem na Ústí nad Orlicí, Žamberk a Lanškroun bude ještě prověřováno a dolaďováno, a to s ohledem na bezpečnost silničního provozu, jeho efektivnost i dopad na životní prostředí. Zároveň studie ukázala na nutnost připravovat trasy přivaděčů v návaznosti na plánované investice např. na silnice R43, I/43 a další.
„Studii předložíme kolegům v zastupitelstvu na únorovém jednání. Věřím, že ji přijmou. Dopravní studie byla zpracována objektivně a zaručí nám stabilitu trasy. Doufám, že se tak uklidní vášně kolem této, nejen pro náš region, důležité tepny a konečně budeme moci zahájit výstavbu,“ uzavřel Línek.
 
Ve čtvrtek 24. ledna 2008 se v Praze na téma R35 koná tisková konference, které se zúčastní vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek, náměstek hejtmana Ivo Toman a generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Alfréd Brunclík. V hotelu Alchymist bude ve 14:30 hod. prezentována nejen tato studie, ale také další kroky vedoucí k urychlení realizace přípravy a výstavby rychlostní komunikace R35.