Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Příplatky a doplatky ke mzdě od ledna 2008

11/01/08

Jako odpověď na nepopulární zákaz sjednávat mzdu s přihlédnutím k práci přesčas, který uvedl na začátku roku současný zákoník práce, přinese novela zákoníku práce určité zmírnění.

Příplatky a doplatky ke mzdě od ledna 2008  
7.12.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jako odpověď na nepopulární zákaz sjednávat mzdu s přihlédnutím k práci přesčas, který uvedl na začátku roku současný zákoník práce, přinese novela zákoníku práce určité zmírnění.
Jedná se opět o možnost sjednat mzdu s přihlédnutím k práci přesčas, ovšem pouze pro ty zaměstnance, kteří splňují definici vedoucího zaměstnance stanovenou v zákoníku práce. Rozsah práce přesčas, která může být zahrnuta ve mzdě, se tak u těchto vedoucích zaměstnanců vrací do původního rozsahu 150 hodin v kalendářním roce.
V případě příplatků ke mzdě za práci v noci a za práci v sobotu a neděli se nově navrhuje umožnit, aby v kolektivní smlouvě mohla být sjednána jiná minimální výše a způsob určení příplatků, tedy i nižší než stanoví zákoník práce. Naopak, pokud jde o výši odměny za pracovní pohotovost, novela navrhuje odstranit možnost jejího snížení.
Novela také významně snižuje okruh případů, kdy je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek ke mzdě do výše průměrného výdělku v důsledku převedení zaměstnance na jinou práci, za niž přísluší nižší mzda.  Zaměstnavatel již nebude muset poskytovat doplatek převedenému zaměstnanci, který dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k výkonu práce, ani zaměstnanci, který byl převeden na jinou práci pro pracovní úraz a onemocnění z povolání.
Novela vypouští povinnost zaměstnavatele poskytovat doplatek při povinném převedení těhotné zaměstnankyně nebo kojící zaměstnankyně na jinou práci. Tyto zaměstnankyně mají v současnosti nárok na dávku nemocenského pojištění (vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), která má totožnou funkci jako zmiňovaný doplatek.
Poslední navrhovanou změnou v této  oblasti, nikoliv však méně důležitou, představuje zrušení práva zaměstnance na doplatek (v případech kdy zaměstnanec nemůže konat práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání) také při výkonu jiné práce u jiného zaměstnavatele, protože dosavadní zaměstnavatel nemá pro zaměstnance jinou vhodnou práci.