Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Příklad výpočtu nemocenského

29/01/08

Nově se od 1. ledna 2008 za první tři dny pracovní neschopnosti neposkytuje nemocenské. Dávky nemocenského pojištění se – stejně jako dosud – vypočítají z denního vyměřovacího základu.

Příklad výpočtu nemocenského  
21.1.2008, Zdroj: ČSSZ
Nově se od 1. ledna 2008 za první tři dny pracovní neschopnosti neposkytuje nemocenské. Dávky nemocenského pojištění se – stejně jako dosud – vypočítají z denního vyměřovacího základu.
Dočasná pracovní neschopnost zaměstnance po 1. lednu 2008 trvá 70 kalendářních dnů. Vyměřovací základ v rozhodném období činil 288 350 Kč, denní vyměřovací základ činí 790 Kč. Redukovaný denní vyměřovací základ je 639 Kč, tj. 550 x 0,90 + 240 x 0,60 = 495 + 144 = 639. Nemocenské bude:
  • 1. až 3. kalendářní den = 0 Kč
  • 4. až 30. kalendářní den 639 x 0,60 = 384 x 27 dnů = 10 368 Kč
  • 31. až 60. kalendářní den 639 x 0,66 = 422 x 30 dnů = 12 660 Kč
  • 61. až 70. kalendářní den 639 x 0,72 = 461 x 10 dnů = 4 610 Kč.