Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ)

03/01/08
smf

Podání žádostí o dotaci (nahrazují žádost o zařazení do programu) bude možné od 1.1.2008, resp. od 2.1.2008, na místně příslušných RO SZIF. Zdroj: www.szif.cz
 

Schválení opatření I.3.3. PUZČ v rámci PRV

 Dne 12.12.2007 byla ministrem zemědělství ČR schválena Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013 (Pravidla) pro opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ).Podání žádostí o dotaci (nahrazují žádost o zařazení do programu) bude možné od 1.1.2008, resp. od 2.1.2008, na místně příslušných RO SZIF (podle místa trvalého pobytu žadatele). Žádosti budou přijímány na formulářích vydaných SZIF, které jsou společně s instruktážním listem k jejich vyplnění zveřejněny na www.szif.cz od 20.12.2007. K žádosti je třeba doložit všechny povinné přílohy, bez nichž nemůže být žádost přijata (m.j. i daňové přiznání za předchozí kalendářní rok, tj. za rok 2007 potvrzené příslušným Finančním úřadem). Podmínky pro žadatele zařazené do Programu v rámci HRDP podle nařízení vlády č. 69/2005, ve znění pozdějších předpisů, se Pravidly nemění. Pro vyplacení dotace v roce 2008 je třeba doložit na RO SZIF do 15.2.2008 Žádost o dotaci, která se nachází v sekci HRDP, Předčasné ukončení zemědělské činnosti.

Pravidla pro žadatele

Formulář žádosti o dotaci

Intruktážní list

S Pravidly je možné se seznámit na internetových stránkách MZe www.mze.cz a SZIF www.szif.cz v sekci PRV/EAFRD, osa I., opatření I.3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti.

Ing. Tereza Kučerová, www.szif.cz