Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Povinné pojistné u účtujících fyzických osob

12/01/08

Jako položku snižující základ daně lze uplatnit i pojistné vztahující se k roku 2007, přestože bude zaplaceno po lhůtě.

Povinné pojistné u účtujících fyzických osob  
2.1.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jako položku snižující základ daně lze uplatnit i pojistné vztahující se k roku 2007, přestože bude zaplaceno po lhůtě.
U podnikající fyzické osoby je nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. f) zákona o daních z příjmů též pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na zdravotní pojištění, pokud je zaplaceno do konce měsíce následujícího po skončení   zdaňovacího období (popř. jeho části). S účinností od roku 2008 je pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na zdravotní pojištění daňově neuznatelným nákladem.
Podle přechodných ustanovení novely zákona o daních z příjmů, která přinesla naznačenou změnu, se pro daňové povinnosti do roku 2007 včetně použije znění zákona o daních z příjmů před novelou.
Příklad 1
Pan Votýpka, který má příjmy ze živnosti a vede účetnictví, zaplatil zálohy za leden až říjen roku 2007 do konce roku, zálohy za listopad a prosinec 2007 až v lednu roku 2008.
Zálohy za listopad a prosinec budou u pana Votýpky daňovým nákladem roku 2007.
Příklad 2
Pan Votýpka, který má příjmy ze živnosti a vede účetnictví, v březnu roku 2007 doplatil zálohy na pojistné za listopad a prosinec 2006.
Zálohy za listopad a prosinec 2006 jsou položkou snižující základ daně u pana Votýpky v roce 2007.
Příklad 3
Pan Votýpka, který má příjmy ze živnosti a vede účetnictví, zaplatil zálohy za listopad a prosinec 2007 až v březnu roku 2008.
Zálohy za listopad a prosinec 2007 budou u pana Votýpky položkou snižující základ daně roku 2008.