Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Povinné pojistné u neúčtujících fyzických osob

12/01/08

Zatímco do konce roku 2007 bylo pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení u podnikajících fyzických osob daňovým výdajem, od roku 2008 je výdajem nedaňovým

Povinné pojistné u neúčtujících fyzických osob  
2.1.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zatímco do konce roku 2007 bylo pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení u podnikajících fyzických osob daňovým výdajem, od roku 2008 je výdajem nedaňovým.
Podle § 24 odst. 2 písm. f) zákona o daních z příjmů je pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na zdravotní pojištění u fyzických osob s příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7) a z pronájmu (§ 9) výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů. U neúčtujících podnikatelů je podmínkou zaplacení pojistného do konce zdaňovacího období, u účtujících podnikatelů pak zaplacení do konce měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období (popř. jeho části). Tato úprava platila do konce roku 2007.
Počínaje rokem 2008 je pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na zdravotní pojištění daňově neuznatelným nákladem podle § 25 odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů.
Začátkem roku 2008 však bude ještě dobíhat dosavadní daňový režim pojistného.
Příklad 1
Pan Vomáčka, který má příjmy ze živnosti a nevede účetnictví, zaplatil zálohy za leden až říjen roku 2007 do konce roku, zálohy za listopad a prosinec 2007 až v roce 2008.
Zálohy za listopad a prosinec nebudou u pana Vomáčky daňovým výdajem roku 2007 ani 2008.
Příklad 2
Panu Vomáčkovi, který má příjmy ze živnosti a nevede účetnictví, byl v roce 2008 vrácen přeplatek pojistného uhrazeného v roce 2007.
Přeplatek je zdanitelným příjmem pana Vomáčky v roce 2008.
Příklad 3
Panu Vomáčkovi, který má příjmy ze živnosti a nevede účetnictví, byl v roce 2009 vrácen přeplatek pojistného uhrazeného v roce 2008, které bylo jeho nedaňovým výdajem.
Přeplatek je příjmem nezahrnovaným do základu daně pana Vomáčky v roce 2009.