Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Operační program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko

15/01/08
smf

Operační program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Startuje Operační program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko
(11.1.2008)

V rámci Programu jsou podporovány projekty z následujících prioritních os:
· Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik
· Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu
· Podpora spolupráce místních společenství
 
Vhodní žadatelé: veřejnoprávní subjekty a subjekty neziskového sektoru (české kraje, polská vojvodství, polské okresy, obce, svazky obcí, neziskové organizace apod.).
Územní vymezení: kraje Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský a podregiony Jeleniogórský, Wałbrzyský, Nyský, Opolský, Rybnický, Bielský, a také okresy Pszczynský (tyský podregion) a Strzelinský (wrocłavský podregion).
Financování: podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj je max. 85 %. Minimální výše požadované dotace musí být vyšší než 30 000 EUR.
Základní kritéria: každý projekt musí být realizován ve spolupráci s polským partnerem a mít  přeshraniční dopad.
 

Příjem žádostí je průběžný a začíná 14. ledna 2008. Pro projednání na Monitorovacím výboru v červnu 2008 se budou žádosti přijímat do 14. března 2008,  do 14:00 hod.