Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nový pokyn D-317 o průměrných cenách pohonných hmot

30/01/08

Podnikající FO, které používaly v roce 2007 vlastní vozidlo nezahrnuté v obchodním majetku, mohou uplatnit za Natural 95 pouze 29,72 Kč/l.

Nový pokyn D-317 o průměrných cenách pohonných hmot  
18.1.2008, Zdroj: Ministerstvo financí
Podnikající FO, které používaly v roce 2007 vlastní vozidlo nezahrnuté v obchodním majetku, mohou uplatnit za Natural 95 pouze 29,72 Kč/l.
Podnikající FO, které použijí vlastní vozilo nezahrnuté do obchodního majetku, využijí ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2007 následující průměrné ceny pohonných hmot. 
Průměrné ceny pohonných hmot v Kč/l včetně DPH uplatňované jejich  rozhodujícími prodejci v České republice ve zdaňovacím období roku 2007 u jednotlivých druhů činily:
Benzin Speciál
BA – 91
29,37 Kč
Benzin Natural
BA – 95
29,72 Kč
Benzin Super plus (Natural)
BA – 98, 99 a 100
32,47 Kč
Benzin Normál (Natural)
BA – 91
29,29 Kč
Nafta motorová
 
28,76 Kč
Použije-li poplatník ceny vyšší, je povinen je doložit doklady o jejich nákupu, jak to vyplývá z § 24 odst. 2 písm.  k) zákona.
V případě, že by poplatník nakupoval jiný druh benzinu, který není uveden v tabulce, uplatní cenu toho druhu benzinu, který má shodné oktanové číslo. Pokud benzin se shodným oktanovým číslem tabulka neobsahuje, uplatní cenu benzinu s nejbližším oktanovým číslem.
Ještě upozorňujeme, že ceny dané pokynem D-317 nelze v žádném případě zaměňovat s průměrnými cenami vyhlašovanými MPSV pro účely cestovních náhrad, které se používají výhradně pro stanovení výše náhrady za pohonné hmoty, na kterou má nárok zaměstnanec, použije-li pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele.