Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Novela nařízení vlády č. 80/2007 Sb.

25/01/08
smf

Nařízení vlády č. 80/2007 Sb. ze dne 11. dubna 2007 o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin ve znění nařízení vlády č. 333/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 80/2007 Sb. ze dne 11. dubna 2007 o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin ve znění nařízení vlády č. 333/2007 Sb.