Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Novela nařízení vlády č. 655/2004 Sb.

25/01/08
smf

Nařízení vlády č. 655/2004 Sb. ze dne 1. prosince 2004 o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, ve znění nařízení vlády č. 332/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 655/2004 Sb.ze dne 1. prosince 2004 o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti ve znění nařízení vlády č. 332/2007 Sb.