Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Navrhovaná podoba Health Check je pro ČR nepřijatelná

22/01/08
smf

Debata k tzv. Health Checku, tedy prověrce funkčnosti Společné zemědělské politiky, pokračuje. Zdroj: www.Agris.cz, 22.01.2008

Navrhovaná podoba Health Check je pro ČR nepřijatelná
Debata k tzv. Health Checku, tedy prověrce funkčnosti Společné zemědělské politiky, pokračuje. Jak informoval mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček, na pondělní Radě ministrů zemědělství a rybolovu ministři prezentovali priority jednotlivých členských zemí. Pro ČR jsou zásadní nástroje snížení výdajů na Společnou zemědělskou politiku, snížení objemu přímých plateb a režim SAPS.
Zachování systému SAPS (Single Area Payment Scheme, zjednodušený systém přímých podpor) pro nové členské státy až do roku 2013 je přitom podle ministra zemědělství Petra Gandaloviče pozitivní, je ale potřeba v dalším období řešit specifický přístup k tzv. citlivým sektorům (jedná se o sektory, které jsou v jednotlivých členských státech EU tradiční a nezastupitelné. V ČR jde o pěstování lnu, chmele, produkci škrobu a chov skotu). ČR vítá také snížení objemu přímých plateb ve prospěch rozvoje venkova. Je ale nutné zajistit, aby přesouvané částky byly v jednotlivých státech srovnatelné a nedošlo tak k narušení konkurenceschopnosti. Současný systém vede k tomu, že v zemích s většími podniky je převáděno do rozvoje venkova větší množství prostředků než v zemích s malými podniky. Měla by proto být odstraněna výjimka pro farmy do 5.000 EUR/rok a tím by došlo k rovnoměrnému převodu ve všech státech EU.
„Navrhuji zavést modulaci, tedy převod finančních prostředků z přímých plateb do rozvoje venkova, pro všechny podniky bez ohledu na jejich velikost, to znamená odstranit hranici pěti tisíc euro. Modulace podle návrhu komise by se dotkla více než poloviny českých farem. V našich podmínkách pětitisícový strop odpovídá farmě obhospodařující asi osmnáct hektarů,“ uvedl Gandalovič. Zásadní jsou pro ČR návrhy nástrojů na snížení objemu výdajů na Společnou zemědělskou politiku. Opakovaně deklarujeme, že opatření redukující přímé platby jen na bázi velikosti farmy jsou pro ČR nepřijatelná.
„V České republice by přímé platby byly sníženy o zhruba čtrnáct procent, což je nejvíc ze všech členských států. Opatření by dopadlo na 2014 současných podniků, které obhospodařují téměř sedmdesát sedm procent zemědělské půdy,“ vysvětlil 1. náměstek ministra Ivo Hlaváč. Podle něj by došlo by k diskriminaci podniků, které by jinak na trhu obstály.

Zdroj: www.Agris.cz,  22.01.2008