Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 22/2008

24/01/08
smf

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 22/2008 ze dne 11. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla ovcí

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro klasifikační stupnici Společenství pro
jatečně upravená těla ovcí