Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1550/2007

08/01/08
smf

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1550/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví rováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém…

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1550/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví rováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce.Plné znění najdete Z D E