Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nápoje pro zaměstnance

26/01/08
smf

Zákon o daních z příjmů ve znění od 1. 1. 2008 výslovně uvádí hodnotu nealkoholických nápojů poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti za nedaňový náklad. Zdroj: Verlag Dashöfer, www.du.cz
 

 Nápoje pro zaměstnance  

 Zákon o daních z příjmů ve znění od 1. 1. 2008 výslovně uvádí hodnotu nealkoholických nápojů poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti za nedaňový náklad.

Podle ustanovení  § 25 odst. 1 písm. zn) zákona o daních z příjmů účinného od 1. 1. 2008 není nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů zejména hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti. Těmito nealkoholickými nápoji se však nerozumí pitná voda, k jejímuž zajištění je zaměstnavatel povinen na základě právních předpisů, a tzv. ochranné nápoje pro teplé a studené provozy.
Příklad 1
Zaměstnavatel zajistí pro zaměstnance pitnou vodu (nesycenou a jinak neupravovanou) v barelech.
Podle zákona  č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je k zajištění pitné vody zaměstnavatel povinen. Při zajištění pitné vody se nebere v potaz způsob jejího dodání. Jde o daňový náklad.
Příklad 2
Zaměstnavatel zajistí pro zaměstnance minerální vodu, sycenou (perlivou) vodu a nealkoholické slazené nápoje.
Jelikož nejde o výjimku v podobě neupravené pitné vody ani o horký či studený provoz, náklady zaměstnavatele na tyto nápoje nejsou daňově uznatelné podle § 25 odst. 1 písm. zn) zákona o daních z příjmů.
Zdroj: Verlag Dashöfer, www.du.cz

Zařazeno v daně a účetnictví