Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Náhrady za použití vozidla a průměrné ceny pohonných hmot v roce 2008

12/01/08

Základní náhradu za 1 km jízdy při použití jiného vozidla než vozidla zaměstnavatele a náhradu za spotřebované pohonné hmoty, pokud zaměstnanec nedoloží cenu pohonné hmoty, stanoví pro rok 2008 vyhláška č. 357/2007 Sb.

Náhrady za použití vozidla a průměrné ceny pohonných hmot v roce 2008  
7.1.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer, Sbírka zákonů
Základní náhradu za 1 km jízdy při použití jiného vozidla než vozidla zaměstnavatele a náhradu za spotřebované pohonné hmoty, pokud zaměstnanec nedoloží cenu pohonné hmoty, stanoví pro rok 2008 vyhláška č. 357/2007 Sb.
Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu.
Pro rok 2008 stanovuje tyto náhrady vyhláška č. 357/2007 Sb.
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí:
a)   1,10 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,
b)   4,10 Kč u osobních silničních motorových vozidel.
Pokud zaměstnanec nedoloží cenu pohonné hmoty, přísluší mu v roce 2008 náhrada za spotřebované pohonné hmoty ve výši vypočtené z ceny pohonné hmoty a spotřeby vozidla:
Druh pohonných hmot
Průměrná cena
pohonných hmot (Kč)
Benzin automobilový 91 oktanů
30,60
Benzin automobilový 95 oktanů
30,90
Benzin automobilový 98 oktanů
33,10
Motorová nafta
31,20
Vše o automobilu a cestovních náhradách najdete zde.