Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ekologické zemědělství jako lék na problémy společné zemědělské politiky EU

17/01/08
smf

Evropský ekozemědělský kongres (European Organic Congress) na téma „Biopotraviny a ekologické zemědělství budoucnosti ve světle reformy společné zemědělské politiky“ se konal  v Bruselu. Zdroj: www.enviweb.cz