Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

EK zvyšuje mléčné kvóty členských států na období 2008-2009 o 2 %

02/01/08
smf

Evropská komise schválila zvýšení mléčných kvót EU o 2 % s platností od 1. dubna 2008. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Evropská unie zvyšuje mléčné kvóty členských států na období 2008-2009 o 2 %
Evropská komise schválila zvýšení mléčných kvót EU o 2 % s platností od 1. dubna 2008. Zvýšení kvót je prvním postupným krokem před eventuálním úplným zrušením kvótního systému v sektoru mléka do roku 2015.
Evropská komise schválila návrh na zvýšení mléčných kvót EU o 2 % s platností od 1. dubna 2008. Toto rozhodnutí umožní, aby na evropské a světové trhy bylo dodáno mimořádné množství 2,84 mil. t mléka. Předpokládá se, že zvýšení kvót je prvním krokem k postupnému růstu kvót až do eventuálního úplného zrušení kvótního systému v sektoru mléka do roku 2015.
Podle zemědělské komisařky Mariann Fischer Boelové se při posledním rozhodnutí o zvýšení kvót přihlíželo k prudkému růstu cen mléka během posledního roku a požadavkům členských států. V nastávajících letech bude podle jejího vyjádření jak uvnitř Evropy, tak ve světě pokračovat růst poptávky po mléčných produktech s vysokou přidanou hodnotou, zejména po sýrech, a je nutné zemědělce na tuto situaci připravit.  

Komise současně s návrhem na zvýšení mléčných kvót EU uveřejnila zprávu o trhu mléka, v níž uvádí argumenty o rostoucí poptávce po mléku a pozitivních vyhlídkách na vývoj cen a spotřeby. Podle údajů EU bude v letech 2007 až 2014 nutné k uspokojení domácí spotřebitelské poptávky dodat na trh mimořádných 8 mil. t mléka. Ve zprávě se dále uvádí, že poptávka na světovém po mléčných produktech původem z EU je „silnější, než se očekávalo“ – zejména v Indii a Číně. Kromě toho výzkum a vývoj v mlékárenském průmyslu přinesl rozšíření sortimentu mléčných produktů, což umožňuje další intenzivní rozvoj celého odvětví mléka. Pokud by se mléčné kvóty nezměnily, bránilo by to využití rostoucí poptávky a vyrovnání cenové úrovně. Nynější kapacita trhu nabízí podle Komise rozsáhlé příležitosti absorbovat už v současné době zvýšení mléčné kvóty o 2 %.
Komise ve své zprávě dále uvádí, že faktický vliv růstu kvóty na úroveň produkce mléka bude jen mírný, neboť jsou signály, že většina členských států v současné době nevyužívá celé  množství jim přidělených kvót. V tržním roce 2006/07 nebylo vyčerpáno v EU celkem 2,7 mil. t kvóty. V letošním tržním roce už jsou dodávky mléka o 0,7 % nižší než v minulém roce. Bude-li tento trend pokračovat, mohla by být podle současných odhadů produkce mléka o 3 mil. t nižší, než umožňuje kvóta. Setrvalý pokles počtu farem produkujících mléko spolu s rozvojem rentabilnějších alternativ podnikání může působit na další pokles produkce mléka v EU.
Komise předpovídá, že vzestupný trend růstu cen mléčných produktů bude pokračovat i v příštím období. Uvádí, že podle posledních odhadů by se mohla průměrná cena syrového mléka v EU-25 do konce letošního roku zvýšit až na 30 centů/kg ve srovnání s 27,9 centů/kg v roce 2006. Průměrná roční cena másla v EU-25 by mohla v letošním roce stoupnout na 3 229 EUR/t (z 2 525 EUR/t v roce 2006) a cena sýra čedar by mohla dosáhnout 3 281 EUR/t (ve srovnání s 2 865 EUR/t v roce 2006).

Ve zprávě Komise se zdůrazňuje, že na světovém trhu pokračoval intenzivnějším tempem růst poptávky, zatímco současně hlavní exportní země omezily export (například Austrálie kvůli nadměrnému suchu, Argentina kvůli chladnému počasí a EU kvůli stoupající vlastní spotřebě). Výrazné zvyšování příjmů obyvatel v některých asijských zemích a zemích exportujících ropu bude mít vliv na to, že poptávka po mléčných produktech bude méně elastická vůči růstu cen. Komise současně zdůrazňuje, že současné vysoké ceny mléčných výrobků na mezinárodních trzích by v budoucnu mohly nivelizovat spekulativní prvky. 

Komise dosud nepředložila návrhy, jak dosáhnout plánovaného zrušení mléčných kvót EU do roku 2015. Hlavní jednání o tzv. změkčené strategii ve společné organizaci trhu s mlékem bude součástí hodnocení celkové společné zemědělské politiky (Health Check). První schůze k tomuto problému se má konat už 11. ledna 2008. Komisařka Fischer Boelová naznačila, že postupný růst mléčných kvót je nejlepším způsobem přípravy pro hladký průběh přechodného období před úplným zrušením kvót v sektoru mléka. 

Návrh mléčných kvót pro členské státy EU na období 2008-2009

Členský stát
Kvóta v tunách
Členský stát
Kvót v tunách
 
Belgie
3 427 288,740
Maďarsko
2 029 861,200
Bulharsko
988 580,000
Německo
28 847 420,391
Česko
2 792 689,620
Nizozemsko
11 465 630,280
Dánsko
4 612 619,520
Polsko
9 567 745,860
Estonsko
659 295,360
Portugalsko
1 987 521,000
Finsko
2 491 930,710
Rakousko
2 847 478,469
Francie
25 091321,700
Rumunsko
3 118 140,000
Irsko
5 503 679,280
Řecko
836 923,260
Itálie
10 740 661,200
Slovensko
1 061 603,760
Kypr
148 104,000
Slovinsko
588 170,760
Litva
1 738 935,780
Španělsko
6 239 289,000
Lotyšsko
743 220,960
Švédsko
3 419 595,900
Lucembursko
278 545,680
Velká Británie
15 125 168,940
Malta
4 967,960
EU-27 celkem
146 366 389,330