Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

EK počítá se zákazem chovu slepic v malých klecích

10/01/08
smf

Podle včerejší zprávy Evropské komise se nosné slepice po roce 2012 nebudou smět chovat v těsných klecích.Zdroj: www.Euractiv.cz
 

Evropská komise počítá se zákazem chovu slepic v malých klecích

 

 

Podle včerejší zprávy Evropské komise se nosné slepice po roce 2012 nebudou smět chovat v těsných klecích. Ochránci zvířat jsou nadšeni, ale chovatelé se obávají následného zdražení ceny vajec. I přes námitky chovatelů plánuje Komise zakázat chov nosných slepic v těsných klecích do roku 2012, jak s tím počítá směrnice z roku 1999. Někteří chovatelé nabízeli prodloužit lhůtu s tím, že by se jednotlivé klece odstraňovaly až ve chvíli, kdy uplyne doba jejich použitelnosti. Podle eurokomisaře pro zdraví, kterým je Markos Kyprianu, však není pro odložení platnosti zákazu žádný důvod. Naopak vyzdvihl řadu výhod, kterou bude mít opatření pro komfort chovaných slepic, ale také pro samotného spotřebitele, neboť neustále roste poptávka po tzv. „bio“ produktech.

Rozhodnutí je podloženo studií, kterou vypracoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Ten se zabýval zkoumáním dopadu jednotlivých způsobů chovu slepic na jejich zdraví a pohodu. EFSA v závěrech z roku 2004 poukázala na to, že chov slepic v malých klecích zvyšuje riziko onemocnění, zlomenin, podivných způsobů chování a úmrtnosti.

Zákaz chovu nosných slepic v malých klecích vítají ochránci zvířat. Sonja Van Tichelen, šéfka sdružení Eurogroup for Animals podle ČTK prohlásila: „Je to pravé rozhodnutí pro lepší zacházení s miliony slepic, které jsou v Evropě chované kvůli snášení vajec.“ Aktivisté také upozorňují na stále rostoucí poptávku po „bio“ vejcích. Ve volném výběhu dnes žije dvanáct procent slepic což je o devět procent více než v roce 1990. V těsných klecích však stále přežívá asi třista milionů ptáků.

Rozhodnutí nepodporují jen aktivisté, ale také význačné obchodní řetězce. Mimo jiné například britská pobočka řetězce rychlého občerstvení McDonald´s či řetězec Sainsbury´s, který ročně prodá skoro pětset osmdesát milionů vajec. Jeho obchodní ředitel Mike Coupe podle ČTK před časem řekl: „Jsme odhodláni stáhnout z obchodů všechna vejce z klecí před rokem 2012.“

Chovatelé se zákazem tak spokojení nejsou. Namítají, že držení slepic v klecích je mnohem hygieničtější. Mimo jiné také upozorňují na to, že chování slepic ve volném výběhu nebo ve velkých klecích zvedne cenu vajec. Podle studie, kterou pro Evropskou komisi vypracovala společnost Agra CEAS a studie, kterou zadal průmysl, se však bude jednat o položku méně než jednoho centu na vejce. Vyšší standardy chovu k tomu prý mohou mít kladný dopad na prodejnost vajec evropských producentů.

Směrnice zahrnuje všechny chovy, kde se vyskytuje více než třista padesát nosnic s výjimkou rozmnožovacích. Chovatelé budou mít možnost zvolit si jiný alternativní způsob chovu, kterým může být volný výběh, nebo upravené klece, ve kterých bude mít každá slepice minimálně sedmset padesát centimetrů čtverečných místa, bude mít k dispozici hnízdo, bidýlko, podestýlku a další.

Zdroj: www.Euractiv.cz, 09.01.2008