Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Daňová reforma u právnických osob

10/01/08

Jaké změny přinese daňová reforma právnickým osobám?

Daňová reforma u právnických osob  
6.9.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jaké změny přinese daňová reforma právnickým osobám?
Reforma veřejných rozpočtů připravila tyto změny ve zdanění právnických osob:
 • snížení firemních daní v roce 2008 na 21 %,
 • prodloužení doby odepisování u osobních automobilů na 5 let,
 • zrušení limitu 1,5 mil. Kč pro daňové odpisování osobních automobilů,
 • prodloužení minimální doby trvání finančního leasingu:
  • u nemovitostí na 30 let,
  • u movitého majetku se musí rovnat době odpisování,
 • zpřísnění pravidel tzv. nízké kapitalizace,
 • osvobození zisku z prodeje podílu na společnosti,
 • zrušena definice obvyklé výše úroků u půjček (140 % diskontní sazby ČNB),
 • zavedení daňové uznatelnosti likvidovaných zásob,
 • rozšíření daňové znatelnosti vedlejších provozních nákladů,
 • přidanění neuhrazených „daňových" závazků.