Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Budou se v oblastech LFA rozorávat TTP ?

05/01/08
smf

Farmáři z podhor žádají o možnost rozorat. Autor: Miroslav Tryner , zdroj: www.euro.cz
 

Farmáři z podhor žádají o možnost rozorat

„O dalších 4,2 procenta letos klesnou meziročně podpory zemědělcům z Programu rozvoje venkova kvůli posilování české koruny. Negativem je, že nižší příjmy z tohoto důvodu budou mít farmáři pečující o životní prostředí a hospodařící v horských a podhorských oblastech na loukách a pastvinách,“ říká předseda Svazu marginálních oblastí (SMO) Milan Boleslav. Tento svaz se proto obrátil na ministra zemědělství, aby povolil farmářům jako kompenzaci rozorat část luk a pastvin.

„Naše farmy nemohou v důsledku přírodních omezení produkovat tolik komodit, jako farmy v úrodných oblastech a nemohou tedy participovat na obecném růstu cen komodit,“ argumentuje Boleslav

Podle prvního letošního vydání Úředního věstníku EU ze 4. ledna 2008 činí podle SMO přepočítací kurz 26,364 Kč/EUR. Tímto kurzem budou přepočítány všechny podpory LFA (za hospodaření v méně příznivých oblastech) a AEO (za hospodaření v souladu s životním prostředím pro rok 2008.

„To je o více než korunu méně než v roce 2007, kdy platil přepočet 27,525 Kč/EUR. Hospodaření v souladu s přírodními podmínkami tak ztrácí na atraktivitě, protože péče o životní prostředí se vyplácí méně než produkce komodit,“ upřesňuje šéf SMO.

Náklady na hospodaření, zejména mzdové náklady, které tvoří největší položku nákladů v neúrodných oblastech, rostou podle údajů SMO meziročně o sedm procent a více. (Na základě vyšší kolektivní smlouvy mezi zemědělskými odbory a podniky, která stanoví růst mezd o 7,2 procenta: „To je v ostrém kontrastu s výše zmíněným poklesem příjmů a zemědělci hospodařící na loukách a pastvinách letos ztratí celkově více než 11 procent tržeb.“

Dotčené farmy hledají možnosti, jak vylepšit svoji příjmovou situaci. „Bohužel se nemohou svobodně rozhodnout o své základní orientaci a začít se věnovat produkci, protože v ČR platí absolutní zákaz rozorávání.

„Obrátili jsme se na ministra zemědělství, aby dovolil farmářům rozorat alespoň část luk a pastvin za účelem zvýšení produkce a kompenzace újmy vzniklé státními nařízeními. Rozorání luk a pastvin a přeorientování od péče o životní prostředí k čím dál tím více potřebnější produkci by mohlo být jednou byť problematickou cestou, jak krýt rostoucí náklady hospodaření a suplovat chybějící příjmy z evropských fondů. Vyjádření ministerstva očekáváme každým dnem,“ uvádí Boleslav.

Svaz marginálních oblastí sdružuje farmáře z horských, podhorských a příhraničních oblastí ČR s členskou základnou téměř 300 farem chovajících 100 tisíc kusů skotu.

Autor: Miroslav Tryner ,zdroj: www.euro.cz

Zařazeno v Aktuality, Informace z ČR