Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Změna zákona o DPH

05/12/07

Jaké změny přinese daňová reforma v oblasti DPH?

17.9.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jaké změny přinese daňová reforma v oblasti DPH?
Daňová reforma" přináší s účinností od 1. 1. 2008 tyto zásadní změny zákona o DPH:
  • zvýšení snížené sazby daně z 5 na 9 %,
  • rozšíření základu daně o nově zaváděné ekologické daně,
  • zavedení editační povinnosti (závazného posouzení) pro stanovení sazby daně,
  • změnu uplatnění snížené sazby DPH u bytové výstavby včetně změny přílohy č. 2 (vypuštění stavebních a montážních prací u staveb pro sociální bydlení včetně definice staveb pro sociální bydlení),
  • rozšíření vracení daně v rámci zahraniční pomoci z prostředků nenávratné zahraniční pomoci na výzkum a vývoj pokud poskytovatel vyžaduje, že z pomoci nesmí být hrazena DPH,
  • nové znění § 86 (vracení daně ozbrojeným silám cizích států) – týká se přiznání nároku na vrácení daně Ministerstvem obrany ČR,
  • zavedení tzv. skupinové registrace k DPH.
Porovnáme-li navrhované uplatnění snížené sazby DPH u bytové výstavby se stávající úpravou, mělo by k 1. 1. 2008 dojít především k té změně, že § 48 se nebude nově vztahovat na výstavbu a převody staveb pro bydlení (název § 48, tj. „sazby daně u bytové výstavby", se tak stane poněkud zavádějící, vhodnější označení by bylo „sazby daně u rekonstrukcí a oprav staveb pro bydlení") – uplatnění snížené sazby u výstavby a dodání staveb pro bydlení sice nadále bude možné, avšak na základě nového § 48a (sazby daně u staveb pro sociální bydlení), tj. stavěné či převáděné stavby pro bydlení budou muset splňovat určité omezující podmínky (např. byt se navrhuje limitovat podlahovou plochou 120 m2, dům podlahovou plochou 350 m2).