Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vyměřovací základ OSVČ v roce 2008

07/12/07

Od 1. ledna 2008 se zavádí maximální vyměřovací základ, jehož výše je jak pro zaměstnance, tak pro OSVČ jednotná a představuje částku 48násobku průměrné mzdy.

23.11.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. ledna 2008 se zavádí maximální vyměřovací základ, jehož výše je jak pro zaměstnance, tak pro OSVČ jednotná a představuje částku 48násobku průměrné mzdy.
Odvody  na sociální a zdravotní pojištění  podnikajících fyzických osob se v roce 2008  budou provádět stejně jako do 31. 12. 2007. Maximální vyměřovací základ  však bude  stejný jako u zaměstnanců, tj. výši  1 034 880,- Kč. To představuje značné navýšení, protože v roce 2007 byl pro osoby samostatně výdělečně činné stanoven maximální vyměřovací základ ve výši 486 000,- Kč.
Příklad č. 1
Příjmy celkem:    3 000 000,- Kč
Výdaje celkem:   1 500 000,- Kč
Rozdíl:                1 500 000,- Kč   50 % = 750 000,- Kč.
Vzhledem k tomu, že vyměřovací základ podnikatele je v roce 2008 nižší než maximální vyměřovací základ, bude pro výpočet pojistného použit vyměřovací základ ve výši 750 000,- Kč. 
Porovnání vlivu zvýšeného maximálního vyměřovacího základu
Rok 2007
Rok 2008
Rozdíl
Pojištění na sociální zabezpečení
143 856,-
tj.29,6 % z částky 486 000,- Kč
222 000,-
tj 29,6 %. z  750 000,- Kč
78 144,-
Zdravotní pojištění
65 610,-
tj. 13,5 % z částky 486 000,- Kč
101 250,-
tj. 13,5 %  z 750 000,- Kč
35 640,-
Příklad č. 2 –  souběh příjmů ze závislé činnosti a  z podnikání
  • Hrubý příjem ze závislé činnosti 600 000,- Kč
  • Příjmy z podnikatelské činnosti 3 600 000,- Kč, výdaje z podnikatelské činnosti 2 200000,- Kč. Rozdíl 1400 000,- Kč → 50 % = 700000,-
Vyměřovací základ ze závislé činnosti    600 000,- Kč
Vyměřovací základ z podnikání             700 000,- Kč
Celkem                                        1 300 000,- Kč
Maximální vyměřovací základ             1 034 880,- Kč
Vzhledem ke skutečnosti, že  úhrn vyměřovacích základů  přesáhne maximální vyměřovací základ, sníží se o  přesahující částku ve výši  265 120,- Kč  vyměřovací základ OSVČ (1 300 000 –  1 034 880). 
Další změny v oblasti sociálního a zdravotního pojištění a daních z příjmů ze závislé činnosti se dočtete v brožuře Přehled změn ve mzdovém účetnictví.
Jak může podnikatel využít pozitivních a negativních opatření vyplývajících z novely ZDP ve svůj prospěch ještě v roce 2007? Pořiďte si čtrnáctideník Daňový TIP15% slevou a také s bonusem Přehled změn v daních a účetnictví!