Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vláda přidala dalších 200 milionů na odstranění škod po živelních katastrofách

21/12/07