Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vláda přidala dalších 200 milionů na odstranění škod po živelních katastrofách

21/12/07

Vláda rozhodla o možnosti využití 200 mil. Kč v rámci rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj, které budou převedeny do rezervního fondu, na řešení na financování následků případných škod způsobených živelními pohromami i v roce 2008 bez nároku na rozpočtové prostředky roku 2008

Tím bude vytvořen prostor pro okamžité řešení případných následků živelních škod v roce 2008. Vzhledem k přísné účelovosti těchto prostředků není možné využití pro jiné programy ministerstva. 
   
Více informací o zmíněném programu najdete na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj http://www.mmr.cz/ v sekci Regionální politika pod odkazem Programy/Dotace.

Zdroj: MMR