Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

S T A N O V I S K O k aktuální pozici Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k zamýšlené změně definice „malých a středních podniků“

13/12/07

Praha, 4. prosince 2007: Unie malých a středních podniků ČR považuje aktuální pozici MPO, prezentovanou veřejně v tomto týdnu k definici malých a středních podniků (MSP), za nelogickou a s negativním dopadem na české malé a střední podniky.

Praha, 4. prosince 2007:Unie malých a středních podniků ČR považuje aktuální pozici MPO, prezentovanou veřejně v tomto týdnu k definici malých a středních podniků (MSP), za nelogickou a s negativním dopadem na české malé a střední podniky.
 
Francouzský návrh na zvýšení hranice pro klasifikaci podniku jako MSP je jednoznačně účelový s cílem zvýšit státní podpory větším podnikům. Francouzská vláda trvale významně zasahuje do tržního prostředí a upřednostňuje tvorbu hospodářských kolosů s přímou či tichou podporou ze státních prostředků. Ve výsledku návrh poškodí malé a střední podniky, neboť podniky nově spadající do skupiny MSP budou odčerpávat prostředky určené pro skutečné malé podnikatele.
 
Jak jsme uvedli v předchozí tiskové zprávě, už současná arbitrární definice je velmi široká – zahrnuje 99 procent evropských podniků[1], její jakékoliv navyšování proto považujeme za absurdní.
 
Navíc je rozšíření definice v přímém rozporu se současnou politikou Evropské unie. Ta deklarovala maximální podporu podnikatelského prostředí pro malé firmy a živnostníky, které nejvíce trpí obrovskou byrokracií a nerovnoměrným pobídkám států ve prospěch největších firem. Místo odbourávání byrokracie a snižování administrativní zátěže tak, aby podnikat mohl úplně každý, se vytváří formát pro nové státní podpory velkým a silným podnikům. Zvýšení hranice se tedy obrací přímo proti nejmenším podnikatelům.
 
Pokud Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR opravdu usiluje o rozvoj podnikatelského ducha a podnikatelské základny zdravého hospodářství, mělo by naopak zvažovat podporu zúžení definice MSP a nasměrování podpory pouze k nejmenším podnikatelům jako garanty rychlého ekonomického růstu a inovativnosti.
 
„Unie malých a středních podniků vnímá aktuální pozici MPO jako příspěvek k otevřené diskusi, ale její přijetí za oficiální stanovisko MPO by považovala za nepřijatelný ústupek nátlakové francouzské politice a tlaku velkých společností,“ říká předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich.


[1]              MSP jsou nyní vymezeny ročním obratem (méně než 50 mil. eur) nebo celkovými aktivy (méně než 43 mil. eur) a počtem osob (méně než 250).