Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Regionální operační program NUTS II Severovýchod byl schválen

06/12/07
smf

Evropská komise schválila 3. 12. 2007 všech sedm regionálních operačních programů, na základě kterých bude moci Česká republika, respektive jednotlivé kraje čerpat dotace ve výši zhruba 125 miliard korun.

Regionální operační program NUTS II Severovýchod byl schválen
Evropská komise schválila 3. 12. 2007 všech sedm regionálních operačních programů, na základě kterých bude moci Česká republika, respektive jednotlivé kraje čerpat dotace ve výši zhruba 125 miliard korun.
V rámci schváleného balíčku předložených operačních programů za ČR, Evropská komise schválila mimo jiné i Regionální Operační program NUTS II Severovýchod (ROP SV), který slučuje tři kraje – Královéhradecký, Pardubický a Liberecký. „Většina evropských prostředků bude využita převážně v oblasti infrastruktury, modernizace a výstavby silnic a ve službách cestovního ruchu“ upřesnil Rostislav Všetečka – předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Pro tento region je vyčleněno 656,46 mil. € (cca 18,51 miliard korun).
„Na toto jsme čekali celkem dlouho“ reagoval se slovy spokojenosti na tuto skutečnost ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (ÚRR) Zdeněk Semorád a tím motivoval pracovníky ÚRR k plnění všech úkolů souvisejících s realizací ROP SV.
Regionální operační program Severovýchod čeká po náročném, ale zdárném vyjednávacím procesu schvalování Evropskou komisí očekávané vyvrcholení, stvrzené podpisem dne 11. prosince 2007 v Praze. Slavnostního aktu se zúčastní zástupci jednotlivých krajů ČR a představitelé EU. Tento program se tedy stává realitou a začíná naplňovat své konkrétní poslání pro region soudržnosti.
Schválenou verzi programového dokumentu ROP SV najdete na stránkách www.rada-severovychod.cz
 v sekci dokumenty.

Zařazeno v Dotace, Zemědělství